• توسعه ساختمانی پارسیان

    انجام امور ساختمانی و عمرانی و کلیه عملیات مشابه آن خرید و فروش مصالح و لوازم و اموال منقول به منظور فوق و ایجاد واحدهای مسکونی ، تجاری و اداری در جهت افزایش بهره دهی مالی و یا انجام بهره برداری اقتصادی و تجاری از آنها.

    Read More

معرفی شرکت

درتاریخ 1383/12/25 “شرکت توسعه ساختمانـی پارسیـان آثار”، از شرکتهای اصلـی بانک پارسیان و در جهت ماموریتهای تعریف شـده بانک تحت شمـاره 243019 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به مدت نامحدود به ثبت رسید و از ابتدای سال 1384 فعالیت خود را آغاز نمود. حسب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1384/02/20 نام شرکت به توسعه ساختمانی پارسیان (سهامی خاص) تغییر و باستناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1385/10/27 مرکز اصلی شرکت به تهران خیابان شیخ بهائی شمالی ، بالاتراز میدان ، شماره 79 (49 قدیم) انتقال یافت.

همکاری مشترک با بانک پارسیان در زمینه ساخت و ساز

– توسعه بازار از طریق همکاری با سایر ارگانهای ذیربط ( وزارت مسکن ـ شهرداری ـ بخش خصوصی و … ) . – توسعه فن آوری ساخت وساز . – افزایش توان مهندسی – نوآوری و ارائه سیستمهای جدید خدمات فنی و مهندسی

انجام امور ساختمانی و عمرانی و کلیه عملیات مشابه آن

– خرید و فروش مصالح و لوازم و اموال منقول به منظور فوق و ایجاد واحدهای مسکونی ، تجاری و اداری در جهت افزایش بهره دهی مالی و یا انجام بهره برداری اقتصادی و تجاری از آنها . – انجام خدمات مشاوره ، طراحی ، برنامه ریزی ، مدیریت اجرا، پیمانکاری ، نظارت بر اجرا و خرید و فروش. – انجام هر گونه عملیات مجاز تجاری ، بازرگانی اعم از صادرات خدمات فنی و مهندسی و واردات و خرید و فروش سهام و سرمایه گذاری در شرکتها و بانکها و موسسات تجاری و به طور کلی اجرای کلیه عملیات و معاملات مجاز مرتبط با موارد فوق

افتتاح شعبه مرکزی بانک پارسیان

افتتاح شعبه مرکزی بانک پارسیان در این مراسم که مشاوران، معاونان، مدیران بانک، مدیران عامل شرکت ها و همچنین آقایان […]

مجتمع مسکونی لوتوس

مجتمع مسکونی لوتوس : موقعیت : تجریش ، خیابان مقصود بیک  ، نبش خیابان نمازی ۷,۵۰۰ متر مربع زیربنای مفید در […]

مجتمع تجاری و پارکینگ حسن آباد (بازار موبایل ایران)

مجتمع تجاری و پارکینگ حسن آباد (بازار موبایل ایران) موقعیت :  تهران ، خ حافظ ، جنب بیمارستان الوند مذاکرات […]

مجتمع تجاری – اداری بلوار فردوس

پروژه  تجاری – اداری بلوار فردوس ۲۷ سهم از ۱۰۰ سهم از ششدانگ مجتمع تجاری – فرهنگی – ورزشی واقع […]