آدرس: تهران – خیابان شیخ بهایی شمالی – بالا تر از میدان شیخ بهایی – روبروی ساختمان امداد خودرو پلاک ۷۹

تلفن تماس: ۵۱-۸۸۶۱۲۳۴۹